Mantorptravet - Tävlingsrutiner

Mantorptravet - Tävlingsrutiner

Alkotest
skall göras av tävlingsdagens samtliga aktuella körsvenner/ryttare. Alkoholtesten sker på inskrivningen senast 60 minuter före tävlingsdagens första uppsittning.

Banveterinär
finns på övre våningen ovanför tränarrummet eller vid defileringsvolten.

Barfota/Skoinformation
Andringar av barfota/skoinformation från vad som angetts vid startanmälan, skall till tävlingsdagens samtliga lopp göras senast 15 minuter före den utsatta starttiden för lopp 1. Om detta av något skäl inte kan göras av tränaren, anmäles ändringar till inskrivningen eller per telefon 0142-825 16.
Om särskilda skäl kräver detta får tränare fram till defilering byta från barfota till skor. Sådana ändringar måste meddelas inskrivningen. Att byta från skor till barfota är då ej tillåtet.
Under månaderna december, januari och februari råder förbud mot att tävla barfota på samtliga svenska travbanor.

Bestraffningar
meddelas till berörda körsvenner/tränare muntligt av måldomarnämnden eller ekipagekontrollanten.

Boxlistor
delas ut av vakt vid passage in till stallområdet. Finns även anslagna på gäststallar och inskriving.

Defilering
Samling sker i defileringsvolten på innerplan. Själva defileringen sker, med eller utan checkrem, i vänstervarv mitt i banan.

Diskvalifikation
utropas i högtalarna och den diskvalificerade hästens nummer anges på displayerna vid mål och 500-metersmarkeringen. På oddsindikatorn ersätts eventuella oddset för diskvalificerad häst med ett streck.

Dopingprov
sker i provtagningsstallet under inskrivning/tränarrum.

Förhörsrummet
finns på inskrivningen.

- annons -

Gästboxar
är rengjorda, kontrollerade och därefter plomberade med s k buntband. Om Du av ett eller annat skäl inte vill acceptera den box Du blivit tilldelad - anmäl detta till inskrivningen innan Du tar den i bruk. Har Du väl ställt in hästen i boxen har Du också accepterat densamma.All form av medicinering i gäststallarna är förbjuden.

Hjälmöverdrag
för montéryttare avhämtas på inskrivningen.

Icke startande häst
kan tränas på tävlingsbanan fram till första loppets defilering. Sådan häst skall anmälas till inskrivningen och utrustas med gul/grön nummerbricka.

Identifiering
sker vid provtagningsstallet under inskrivning/tränarrum.

Materialfel
åtgärdas i materialstallet vid tävlingsbanans utfart.

Montévåg
är placerad på inskrivningen.

Nummertecken
avhämtas på inskrivningen.

Omklädningsrum
för herrar finns i stora gäststallet. Damernas omklädningsrum är beläget på baksidan av stallcafét.

Prisceremoni
och intervjuer sker på där för anlagd yta vid mål men utanför själva tävlingsbanan. Detta innebär att värmningar kan fortgå i såväl rät- som bakvarv utan att aktiviteterna stör varandra.

Provstart med startbil
ske alltid en timme före första start. Startbilen kör, efter samling, inför den första provstarten ett drygt varv i lugnt tempo för att sedan släppa vid startplatsen på upploppsrakan. Därefter en “vanlig” start. För båda bilprovstarterna gäller samling vid 500-metersmarkeringen och start vid 2140. Under pågående bilprovstart får endast i bilprovstart deltagande ekipage uppehålla sig på tävlingsbanan. Övriga hänvisas till defileringsvolten på innerplanen. Mantorps startbil har rak vinge.
I lopp för lägre penningklasser arrangeras en extra bilprovstart efter defileringen för aktuellt lopp, då 3.30 återstår till start. Aktuella lopp står angivna i programmet. De som inte önskar delta uppehåller sig för allas säkerhet på bortre långsidan.

Tränarrummet
är beläget i samma byggnad som inskrivningen och är avsett för dagens aktuella körsvenner och tränare.

Vagninformation
Andringar av vagninformation från vad som angetts vid startanmälan, skall till tävlingsdagens samtliga lopp göras senast 15 minuter före den utsatta starttiden för lopp 1. Om detta av något skäl inte kan göras av tränaren, anmäles ändringar till inskrivningen eller per telefon 0142-825 16.
Om särskilda skäl kräver detta får tränare fram till defilering byta från Amerikansk till Hybrid eller Sulky. Likaså från Hybrid till Sulky.  Sådana ändringar måste meddelas inskrivningen. Omvänd ordning är ej tillåtet.

Värmningsslinga
är belägen vid hagarna utmed banans “bortre långsida”.

Övernattning
Om boxplats önskas natten före eller efter tävlingarna, meddela sekretariatet senast förmiddagen två dagar före tävlingsdagen.

Image
Image

Mantorp Arena har alltid hästen i centrum.
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

VÄLKOMMEN!

Image

Boka bord till vår restaurang eller till vår caféläktare. För information om menyer, tider för ankomst, bokning etc. Se nedan.

- annons -