Barn och ungdomskurser - Mantorp Travskola

Viktig information om hur Coronaviruset påverkar Mantorptravet

Information om covid-19

Med anledning av spridningen av coronaviruset har regeringen på begäran av Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 personer tillsvidare inte ska vara tillåtna i Sverige.

Travtävlingarna fortsätter - med restriktioner. 

Svensk Travsport har sedan 12 mars infört en rad stora åtgärder för att minska risken för smittspridning. Alla publika områden är stängda och det har införts ett flertal restriktioner kring stallbacken för att skapa säkra arbetsplatser. Att travsporten väljer att tävla vidare har flera anledningar:

 • Travbanan är en arbetsplats
 • Travtävlingar är inte en allmän sammankomst – alla publika områden är stängda
 • Vi arbetar och tävlar utomhus på stora ytor
 • Vi är inte en sport med fysisk kontakt
 • Vi inför ytterligare restriktioner för att säkerställa arbetsmiljö

 Läs mer här:

https://www.travsport.se/svensk-travsport/organisation/covid-19/

Det innebär att hela publikområdet, inklusive restauranger kommer hållas stängt tillsvidare. 

Enbart personal och deltagande aktiva får vistas på arenan på tävlingsdagen.

Stallbackens Café och Bistro kommer hållas öppet för personal och aktiva i nuläget.

________________________________________________________________________________________________________________

Ponnytravet pausar tävlandet från och med söndag 29 mars.

Med anledning av regeringen beslut igår om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 50 personer valde Svensk Travsport att införa hårdare restriktioner kring såväl de ordinarie travtävlingarna som ponnytravet. Idag har Svensk Travsport fattat beslutet, tillsammans med Svenska Ponnytravförbundet, att tillsvidare pausa allt tävlande inom ponnytravet.

- Ponnytravet är ingen arbetsplats som travet i övrigt och även om viss barn- och ungdomsidrott upprätthålls i samhället fortfarande så får nuläget så pass stor och negativ inverkan på hur ponnytravet kan utföras. Svensk Travsport och Svenska Ponnytravförbundet har därför tillsammans beslutat att pausa ponnytravet tillsvidare, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Beslutet är fattat i samförstånd med Svenska Ponnytravförbundets styrelse och gäller från och med söndag 29 mars.

________________________________________________________________________________________________________________

Roger Elebring på Mantorptravet ombesörjer så att alla kunder som har köpt någonting på Tickster till travtävlingarna 16 mars, eller 30 mars samt till Mantorptravet Hyllar får återbetalning från Tickster. På grund av långa handläggningstider och permitteringar hos Tickster kan det dröja innan du får din återbetalning, vi hoppas på förståelse för detta.

 ______________________________________________________________________________________________________________

Travskolans kurser bedrivs fortsatt men ej på tävlingsdagar. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Svenska ridsportförbundet har beslutat att ställa in alla ridtävlingar tillsvidare. Beslutet togs efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att ridsporttävlingar inte kan genomföras från och med söndag 29 mars. Beslutet gäller till och med 31 maj.

Det innebär att de tävlingar vi planerat i vår är inställda tillsvidare. Däremot kommer vi att arrangera öppen bana  istället under strikt restriktiva former där vi styr antalet deltagare på plats samtidigt. Mer info hittar du under fliken Ridsport.

Svenska Ridsportförbundets plan för hur tävling inom ridsporten kan återupptas:

Fas 1: Återgång till tävling för ungdomar födda 2002 och senare samt med högst 50 personer närvarande. Där är vi nu.

Fas 2: Återgång till tävling för alla åldrar med högst 50 personer närvarande.

Fas 3: Återgång till tävling för alla åldrar med längre resor/eget distrikt eller utan avståndsbegränsning, beroende på myndighetsrekommendationer.

Fas 4: Återgång till tävling för alla åldrar med högst 500 personer närvarande utan publik.

Fas 5: Återgång till tävling för alla åldrar utan deltagarbegränsning, utan publik.

Fas 6: Återgång till tävling för alla åldrar utan deltagarbegränsning, med publik.

Detta ska göras i samklang med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer här:

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/05/saarbetarviforattoppnaridsporten/

 


Vi kommer att uppdatera informationen löpande så vi rekommenderar att ni besöker denna sida återkommande. 

Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Information från Svensk Travsport

Rekommendationer till banor och aktiva i samband med travtävlingsdagar

Med anledning av det förhöjda smittläget av coronaviruset covid-19 vill Svensk Travsport ge några allmänna rekommendationer för att minimera risken för smittspridning. Som tidigare meddelats genomförs nu alla travtävlingar utan publik och alla publikområden hålls stängda. Stallbacken hålls dock öppen och vi ber alla att gemensamt arbeta för att följa nedanstående riktlinjer:

 • Säkerställ att endast de som krävs för att genomföra tävlingarna är på plats. I detta ingår:
  • Funktionärer och övrig banpersonal
  • Aktiva i form av tränare, skötare, kuskar och transportörer med starthäst
  • Media i form av journalister, fotografer och medarbetare på Kanal 75
 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien:
  • Stanna hemma när du är sjuk – om du uppvisar några former av influensaliknande symptom, ta det säkra före det osäkra och stanna hemma
  • Tvätta händerna ofta – om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Undvik folksamlingar i möjligaste mån (tex rusningstid i kollektivtrafiken)
 • För aktiva:
  • Byt om i bilen eller ert privata stall, undvik omklädningsrum
  • Vistas ute i så stor utsträckning som möjligt
  • Undvik folksamlingar/grupperingar

Har du symptom?

Information om COVID-19 finner du på Vårdguidens hemsida och 1177 är numret du i första hand ska ringa vid symptom, det är dock väldigt högt tryck för tillfället. Om du bara har frågor gällande smittan ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Här hittar ni senaste informationen från Svensk Travsport.

Information om covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2, till allmänheten: